Vanskelige træer

Vanskelige træer kan være træer som:

  • Står tæt på bygninger og andre værdifulde ting
  • På kirkegårde
  • Ved veje
  • Steder hvor de er blevet for store eller farlige at have stående.

Vi har stor erfaring og kompetence i skånsom og sikker fældning og fjernelse af disse træer.